Course listing

Digitala spel

 • Game History (MEA038) — 7,5 hp, G — 2006-03-20
  Obligatoriska moment (0410) — 4,5 hp, G — 2006-03-20
  Slutrapport (0420) — 3 hp, G — 2006-03-20
 • Digital Game Basics (MEA059) — 15 hp, G — 2006-07-18
  Obligatoriska moment (0605) — 7,5 hp, G — 2006-04-01
  Spelkoncept (0615) — 4,5 hp, G — 2006-04-01
  Prototyp (0625) — 3 hp, G — 2006-07-18
 • Case for digital media (MEB053) — 7,5 hp, G — 2006-10-19
  Förproduktion (0610) — 3 hp, G — 2006-10-19
  Produktion (0620) — 4,5 hp, G — 2006-10-19
 • Practical Game Design (MEB051) — 7,5 hp, G — 2006-12-19
  Föreläsningar (0610) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
  Gruppuppgifter (0620) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
  Slutuppgift (0630) — 4,5 hp, G — 2006-12-19
 • Storytelling in Games - story och karaktär (MEB049) — 7,5 hp, G — 2006-12-19
  Föreläsningar (0610) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
  Gruppuppgifter (0620) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
  Karaktär (0630) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
  Narrativ (0640) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
  Essä (0650) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
 • Estethics in Games (MEB050) — 7,5 hp, G — 2007-02-18
  Föreläsningar & seminarium (0610) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
  Gestaltande uttryck (0620) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
  Spelkoncept (0630) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
  Essäskrivning (0640) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
  Slutuppgift (0650) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
 • Preparatory Production (MEB063) — 7,5 hp, G — 2007-06-19
  Obligatoriska moment (0705) — 6 hp, G — 2007-06-19
  Dokument (0715) — 1,5 hp, G — 2007-06-19
 • Digital Media Production (MEB062) — 15 hp, G — 2007-06-19
  Förproduktion (0705) — 4,5 hp, G — 2007-06-19
  Produktion (0715) — 9 hp, G — 2007-06-19
  Presentationsteknik (0725) — 1,5 hp, G — 2007-06-19
 • Graphic Expressions in Games (MEB043) — 7,5 hp, G — 2007-07-16
  Examination (0605) — 7,5 hp, G — 2007-07-16
 • Advanced Applied Media Technology 1 (ME1302) — 30 hp, G — 2008-02-04
  Projekt 1 (0710) — 7,5 hp, G — 2007-10-08
  Projekt 2 (0720) — 7,5 hp, G — 2007-11-12
  Projekt 3 (0730) — 7,5 hp, G — 2007-12-18
  Projekt 4 (0740) — 7,5 hp, G — 2008-02-04
 • Bachelor Thesis in Media Technology (ME1301) — 30 hp, G — 2009-01-13
  Förproduktion (0805) — 1,5 hp, G — 2008-06-24
  Produktion (0815) — 21 hp, G — 2008-06-24
  Slutreflektion (0825) — 4,5 hp, G — 2009-01-13
  Presentationsteknik (0835) — 1,5 hp, G — 2009-01-13
  Utställningsteknik (0845) — 1,5 hp, G — 2009-01-13


Magisterprogram i speldesign

 • Speldesign - begrepp, formalia och processer (UD2401) — 7,5 hp, 5 — 2008-12-10
  Workshop i kokboksdesign (0810) — 1,5 hp, 5 — 2008-12-10
  Workshop i formell taxonomisk design (0820) — 2 hp, 5 — 2008-12-10
  Workshop i teoridriven design (0830) — 2 hp, 5 — 2008-12-10
  Workshop formell reflexiv/kritisk design (0840) — 2 hp, 5 — 2008-12-10
 • Psykologiska och kognitionsvetenskapliga perspektiv på digitalt gameplay (UD2403) — 7,5 hp, C — 2009-01-06
  Experiment design (0810) — 2,5 hp, D — 2008-12-19
  Experiment implementering och rapport (0820) — 2,5 hp, C — 2008-12-19
  Formellt vetenskapligt papper (0830) — 2,5 hp, C — 2009-01-06
 • Människa-datorinteraktion (MDI) i spel (UD2404) — 7,5 hp, C — 2009-01-18
  Prototyp (0810) — 5 hp, C — 2009-01-18
  Projektdokumentation (0820) — 2,5 hp, C — 2009-01-18
 • Spelsystem - metoder och verktyg (UD2402) — 7,5 hp
  Spelkonceptsdokument (0810) — 1 hp, 5 — 2008-12-10
  Första prototyp (0820) — 1 hp, 3 — 2008-12-10
  Slutlig speldemo (0830) — 2 hp, 3 — 2008-12-10
  Handledning/seminarium/ föreläsning (0850) — 0 hp, 5 — 2008-12-10


Fristående kurser

 • Skissteknik för medieteknik (ME1120) — 7,5 hp, G — 2009-01-08
  Närvaro (0710) — 7,5 hp, G — 2009-01-08
 • Fördjupning i skissteknik (ME1233) — 7,5 hp, G — 2009-06-01
  Närvaro (0805) — 7,5 hp, G — 2009-06-01


Medieteknik med inriktning mot interaktiva system

 • Basics in Media Technology (MEA040) — 15 hp, G — 2006-01-26
  Moment 1 (0410) — 1,5 hp, G — 2005-10-24
  Moment 2 (0420) — 1,5 hp, G — 2005-10-24
  Moment 3 (0430) — 1,5 hp, G — 2005-11-21
  Moment 4 (0440) — 1,5 hp, G — 2006-01-19
  Moment 5 (0450) — 1,5 hp, G — 2006-01-19
  Projekt (0460) — 7,5 hp, G — 2006-01-26
 • Objectoriented Programming with C++ (DVA026) — 15 hp, G — 2010-09-28
  Tentamen 1 (0530) — 1,5 hp, G — 2005-10-26
  Laboration 1 (0510) — 1,5 hp, G — 2005-12-20
  Laboration 2 (0520) — 3 hp, G — 2006-02-22
  Tentamen 2 (0540) — 3 hp, G — 2008-08-20
  Projekt (0550) — 4,5 hp, G — 2010-09-28
  Reflektion (0560) — 1,5 hp, G — 2010-09-28


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License