Unedited Courses Page

Digitala spel

 • Spelhistoria (MEA038) — 7,5 hp, G — 2006-03-20

Obligatoriska moment (0410) — 4,5 hp, G — 2006-03-20
Slutrapport (0420) — 3 hp, G — 2006-03-20

 • Grunder i digitala spel (MEA059) — 15 hp, G — 2006-07-18

Obligatoriska moment (0605) — 7,5 hp, G — 2006-04-01
Spelkoncept (0615) — 4,5 hp, G — 2006-04-01
Prototyp (0625) — 3 hp, G — 2006-07-18

 • Case för digitala medier (MEB053) — 7,5 hp, G — 2006-10-19

Förproduktion (0610) — 3 hp, G — 2006-10-19
Produktion (0620) — 4,5 hp, G — 2006-10-19

 • Praktisk speldesign (MEB051) — 7,5 hp, G — 2006-12-19

Föreläsningar (0610) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
Gruppuppgifter (0620) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
Slutuppgift (0630) — 4,5 hp, G — 2006-12-19

 • Berättande i spel - story och karaktär (MEB049) — 7,5 hp, G — 2006-12-19

Föreläsningar (0610) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
Gruppuppgifter (0620) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
Karaktär (0630) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
Narrativ (0640) — 1,5 hp, G — 2006-12-19
Essä (0650) — 1,5 hp, G — 2006-12-19

 • Spelestetik och kulturstudier (MEB050) — 7,5 hp, G — 2007-02-18

Föreläsningar & seminarium (0610) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
Gestaltande uttryck (0620) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
Spelkoncept (0630) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
Essäskrivning (0640) — 1,5 hp, G — 2007-02-18
Slutuppgift (0650) — 1,5 hp, G — 2007-02-18

 • Förberedande produktion (MEB063) — 7,5 hp, G — 2007-06-19

Obligatoriska moment (0705) — 6 hp, G — 2007-06-19
Dokument (0715) — 1,5 hp, G — 2007-06-19

 • Produktion i digitala medier (MEB062) — 15 hp, G — 2007-06-19

Förproduktion (0705) — 4,5 hp, G — 2007-06-19
Produktion (0715) — 9 hp, G — 2007-06-19
Presentationsteknik (0725) — 1,5 hp, G — 2007-06-19

 • Grafiska uttryck i spel (MEB043) — 7,5 hp, G — 2007-07-16

Examination (0605) — 7,5 hp, G — 2007-07-16

 • Tematisk fördjupning i medieteknik 1 (ME1302) — 30 hp, G — 2008-02-04

Projekt 1 (0710) — 7,5 hp, G — 2007-10-08
Projekt 2 (0720) — 7,5 hp, G — 2007-11-12
Projekt 3 (0730) — 7,5 hp, G — 2007-12-18
Projekt 4 (0740) — 7,5 hp, G — 2008-02-04

 • Kandidatarbete för medieteknik (ME1301) — 30 hp, G — 2009-01-13

Förproduktion (0805) — 1,5 hp, G — 2008-06-24
Produktion (0815) — 21 hp, G — 2008-06-24
Slutreflektion (0825) — 4,5 hp, G — 2009-01-13
Presentationsteknik (0835) — 1,5 hp, G — 2009-01-13
Utställningsteknik (0845) — 1,5 hp, G — 2009-01-13

Matematik 3 (MAA031) — 7,5 hp
Projekt (0410) — 1,5 hp, G — 2006-03-07
Projekt (0420) — 1,5 hp, G — 2006-03-28
Senaste registrering: V06.

Matematik 4 (MAA032) — 7,5 hp
Projekt 1 (0410) — 1,5 hp, G — 2006-05-15
Projekt 2 (0420) — 1,5 hp, G — 2006-06-07
Senaste registrering: V06.

Magisterprogram i speldesign

 • Speldesign - begrepp, formalia och processer (UD2401) — 7,5 hp, 5 — 2008-12-10

Workshop i kokboksdesign (0810) — 1,5 hp, 5 — 2008-12-10
Workshop i formell taxonomisk design (0820) — 2 hp, 5 — 2008-12-10
Workshop i teoridriven design (0830) — 2 hp, 5 — 2008-12-10
Workshop formell reflexiv/kritisk design (0840) — 2 hp, 5 — 2008-12-10

 • Psykologiska och kognitionsvetenskapliga perspektiv på digitalt gameplay (UD2403) — 7,5 hp, C — 2009-01-06

Experiment design (0810) — 2,5 hp, D — 2008-12-19
Experiment implementering och rapport (0820) — 2,5 hp, C — 2008-12-19
Formellt vetenskapligt papper (0830) — 2,5 hp, C — 2009-01-06

 • Människa-datorinteraktion (MDI) i spel (UD2404) — 7,5 hp, C — 2009-01-18

Prototyp (0810) — 5 hp, C — 2009-01-18
Projektdokumentation (0820) — 2,5 hp, C — 2009-01-18

Spelsystem - metoder och verktyg (UD2402) — 7,5 hp
Spelkonceptsdokument (0810) — 1 hp, 5 — 2008-12-10
Första prototyp (0820) — 1 hp, 3 — 2008-12-10
Slutlig speldemo (0830) — 2 hp, 3 — 2008-12-10
Handledning/seminarium/ föreläsning (0850) — 0 hp, 5 — 2008-12-10
Senaste registrering: H08.

Magisterarbete i speldesign (UD2405) — 15 hp
Inga resultat rapporterade.
Senaste registrering: V09.

Designforskningsprojekt i utveckling av digitala spel (UD2406) — 15 hp
Inga resultat rapporterade.
Senaste registrering: V09.

Fristående kurser

 • Skissteknik för medieteknik (ME1120) — 7,5 hp, G — 2009-01-08

Närvaro (0710) — 7,5 hp, G — 2009-01-08

 • Fördjupning i skissteknik (ME1233) — 7,5 hp, G — 2009-06-01

Närvaro (0805) — 7,5 hp, G — 2009-06-01

Medieteknik med inriktning mot interaktiva system

 • Grundkurs i medieteknik (MEA040) — 15 hp, G — 2006-01-26

Moment 1 (0410) — 1,5 hp, G — 2005-10-24
Moment 2 (0420) — 1,5 hp, G — 2005-10-24
Moment 3 (0430) — 1,5 hp, G — 2005-11-21
Moment 4 (0440) — 1,5 hp, G — 2006-01-19
Moment 5 (0450) — 1,5 hp, G — 2006-01-19
Projekt (0460) — 7,5 hp, G — 2006-01-26

Objektorienterad programmering med C++ (DVA026) — 15 hp
Tentamen 1 (0530) — 1,5 hp, G — 2005-10-26
Laboration 1 (0510) — 1,5 hp, G — 2005-12-20
Laboration 2 (0520) — 3 hp, G — 2006-02-22
Tentamen 2 (0540) — 3 hp, G — 2008-08-20
Senaste registrering: H05.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License